ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uur (Donderdag zijn onze kantoren gans de dag gesloten).
Vrijdag open van 9 uur t/m 12.30 u.
Formulieren & Duplicaten
Vraag hier naar uw verlofkalender bouw 2017
18/11/2016: Afbouw gelijkgestelde periodes? Nog minder pensioen!
De regering lanceert een nieuwe besparingsmaatregel. Ditmaal in de pensioenen. Door de gelijkgestelde periodes af te bouwen ontvangen werknemers nog minder pensioen. En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa. Voer mee actie op 28 november om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.
16/11/2016: Vakbonden weigeren besparingen bij Axalta
Op het overleg van 16/11 tussen vakbonden en directie bij Axalta Coating hebben de vakbonden het resultaat van de consultatie besproken. De vakbonden hebben de extreme eisen van het Europees management naar de prullemand verwezen. Dit is voor de werknemers onaanvaardbaar! Het ACV wil niet praten over inleveren, maar een oplossing zou kunnen zijn om de komende CAO onderhandelingen te gebruiken om een investerings-CAO te maken. Dit moet dan vertrouwen geven aan het Europees management zonder de werknemers te doen inleveren en meer respect te tonen voor de werknemers hun jarenlange inzet.
08/11/2016: Besprekingen bij Schulman Plastics afgerond
De directie van Schulman Plastics (in aanwezigheid van het Europese management, als ook iemand van het hoofdhuis uit US) heeft de besprekingen afgerond met de vakbonden op 7/11. Van de intentie van het management om 12 ontslagen door te voeren, werden dit na de verschillende besprekingen uiteindelijk teruggebracht op 4 bediende functies. Waarschijnlijk kan 1 persoon op SWT en kan 1 persoon een openstaande vacature invullen. Zo spreken wij dan nog van 2 bedienden waar geen oplossing voor kon worden gevonden. De directie wenste hier de discussie te stoppen en wenst deze ontslagen door te voeren voor het einde van deze maand. Vakbonden van arbeiders en bedienden hebben samen gestreden om zoveel mogelijk banen te redden. Door onze gemeenschappelijke houding in dit dossier werden heel wat banen gered. De bedienden bekijken nu wat ze verder zullen ondernemen.
NIEUWE BAREMA'S SECTOREN


28/10/2016: Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling
Zonder blikken of blozen beaamt minister Bacquelaine dat hij de hogere pensioenen zal verhogen ten koste van de andere pensioenen. Want, zegt hij, de lagere pensioenen hebben al genoeg gekregen. Deze redenering rammelt langs alle kanten.
01/11/2016: Accijnzen op benzine, diesel en alcohol stijgen
Vanaf 1 november gaan de accijnzen op alcohol en brandstof omhoog.  De accijnzen op benzine worden vervroegd geïndexeerd, wat neerkomt op een stijging van 0,4 eurocent per liter. Diesel wordt 0,3 eurocent per liter duurder. De regering laat de accijnzen op diesel de komende jaren nog verder stijgen.
Ook de accijnzen op alcohol gaan op 1 november omhoog. Terwijl de effectieve prijsverhoging voor een flesje bier 0,6 eurocent zal bedragen.
31/10/2016: Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht
Het  ACV neemt met verbijstering kennis van de bericht dat de jongste jaren  36 miljard euro zou zijn gewit, afkomstig van 61.546 fiscale  amnestiedossiers. Dit  nadat de regering net een onrechtvaardige en weinig geloofwaardige  begroting heeft afgeleverd. Die begroting laat opnieuw werknemers en  mensen met een sociale uitkering de rekening betalen, terwijl  vermogenden worden ontzien.
            
>> Persbericht ACV                           
26/10/2016: Distributie Alcon Puurs/Bornem mag uitbreiden!
De groep heeft na een doorlichting beslist dat de activiteiten van Central Stores (magazijn Bornem) mag uitbreiden. De beslissing om de Chirurgische producten voor gans Europa voortaan vanuit Bornem te bedienen, heeft ook gevolgen voor magazijn in Puurs. Hier moet plaats worden gemaakt voor het stockeren van alle farmaceutische producten. Het personeelsbestand van het magazijn zal ongeveer moeten worden verdubbeld!
26/10/2016: Nieuwe website demografiefonds
Het demografiefonds is nu echt van start gegaan in de chemische sector. Vanaf vandaag werd de gloednieuwe website van het demografiefonds van de chemie gelanceerd. U kan deze consulteren op www.demografiefonds.be

26/10/2016: De beschutte en sociale werkplaatsen betogen mee op 24 november 2016
De Vlaamse regering blijft al maanden doof voor de vele vragen en heeft geen budget voorzien voor een nieuw akkoord 2016-2020!
De beschutte en sociale werkplaatsen betogen mee met de ganse non-profit voor een nieuw sociaal akkoord op donderdag 24 november in Brussel.
>>Download ons pamflet voor meer informatie.

20/10/2016: Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming
ACV ontwikkelde een website met syndicale tools en methodieken die de bijdrage van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-innovatie.be. De website is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over innovatie willen meepraten.
21/10/2016: Directie Axalta Coating wil investeren, maar personeel moet inleveren
De directie van Axalta Coating heeft op 21/10/2016 de vakbonden ontboden voor een mededeling. De vakbondssecretarissen moesten daarbij aanwezig zijn.  De directie heeft een gelijkaardig scenario klaar zoals enkele jaren geleden, met een combinatie van een investeringplan en een inspanning op vlak van flexibiliteit, productiviteit en besparingen in de vaste kosten. De vakbonden hebben ook enkele voorwaarden om verder te praten op tafel gelegd. Daarbij werden heel wat vragen opgelijst waarop het management nu eerst moet beantwoorden. De volgende vergadering ligt nu vast voor 10/11/2016, de tweede is gepland op 16/11/2016.
17/10/2016: Schulman Plastics gaat wereldwijd besparen, 12 functies verdwijnen in Bornem
Nadat de directie van Schulman Plastics de vakbonden informeel had geïnformeerd over een mogelijke herstructurering met jobverlies, werd er op maandag 17/10 meer duidelijkheid gegeven!
De directie wil in het kader van een globale besparingsgolf, 12 functies schrappen in Bornem. Door nog twee openstaande vacatures komt het dus op een netto van 10 functies die worden geschrapt. De vakbonden zullen met de directie nu de komende weken naar oplossingen zoeken.

20/10/2016: Er blijft van alles mis met CETA
"Op vier cruciale domeinen - investeringsbescherming, duurzaamheidsclausules, het ontbreken van een positieve lijst benadering voor de vrijmaking van diensten en de bescherming van publieke diensten – voldoet CETA helemaal niet aan de verwachtingen van de vakbeweging. Het CETA in zijn huidige vorm kan voor het ACV dan ook onmogelijk ondertekend en geratificeerd worden".
Lees het volledige opiniestuk van Renaat Hanssens op Beweging.net.
Ook het ACV blijft zich verzetten tegen CETA.
Geen plaats voor sociale dumping op de interne markt!
Met zijn “State of the Union” heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europese politieke jaar opnieuw voor open verklaard.
Europa moet socialer, met ook een belangrijke rol voor sterke sociale partners. Juncker zei letterlijk dat er geen plaats kan zijn voor sociale dumping op de interne markt. “Europa is niet de Far West en we kunnen niet toelaten dat werknemers worden uitgebuit en geen sociale bescherming krijgen”. Juncker herhaalt dat “werknemers hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek”.
Een Commissievoorzitter die een aloude vakbondsslogan in de mond neemt. Dat kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen.

Werfdag bouw op 14 oktober 2016
De werknemers uit de bouwsector informeren blijft een prioritaire doelstelling voor ACV bouw - industrie & energie!
Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om alle bouwvakkers te bereiken! De sector bestaat immers voor 92% uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn op werven verspreid over het hele land.
Ook al geven we als ACV bouw - industrie & energie elk kwartaal een sectorale nieuwsbrief uit, toch stellen we vast dat die informatie niet altijd tot op de kleine werven geraakt. Daarom gaan we tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe om hen te informeren over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACV bouw - industrie & energie zullen op elke werf die ze bezoeken een speciale editie van 'Info Bouw' uitdelen, samen met een aantal folders over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.
ACV bouw - industrie & energie blijft de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de bouw!
De bouwsector heeft nog altijd af te rekenen met buitenlandse deloyale concurrentie. De laatste 3 jaar daalde het aantal werknemers in de bouw met 20 000. Een aantal maatregelen zijn reeds genomen, maar er dienen snel nog belangrijke maatregelen tot stand te komen!  
ACV bouw - industrie & energie maakt van deze werfdag ook gebruik om de steun en actiebereidheid van de werknemers te vragen, mocht de uitvoering van de aangekondigde maatregelen op zich laten wachten.
Salondag kappers: 30 september 2016
Over gans het land trokken ploegen van het ACV BIE op pad om tijdens de salondag 2016, zoveel mogelijk kapperszaken een bezoekje te brengen. De salondag 2016 was succesvol en de ploegen werden overal zeer positief ontvangen, de reacties van de werknemers waren zeer positief!
29/09/2016: 70.000 betogers in Brussel
De vakbonden hebben een duidelijk signaal gegeven aan de regering en de werkgevers, na 2 jaar Michel I is het wel geweest. Ook de werkgevers krijgen een duidelijk signaal aan de vooravond van het sociaal overleg dat moet starten in het najaar.
17/09/2016: Elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten
Vanaf 1 oktober kunnen uitzendkrachten hun contract ondertekenen via computer of smartphone. Handig en vooral een vooruitgang voor de rechten van de uitzendkracht.

31/08/2016: Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.
Op 30/8 kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.

Patrick Vandenberghe wordt de nieuwe voorzitter van ACVBIE
Op 25 juni heeft de Algemene Raad Patrick Vandenberghe aangeduid als nieuwe voorzitter van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). De interne raadpleging toonde aan dat zijn aanstelling unaniem werd ondersteund.
Op 1 januari 2017 zal hij Stefaan Vanthourenhout opvolgen die met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar bij ACVBIE, waarvan 5 jaar als voorzitter.
Patrick Vandenberghe is sinds 1990 actief binnen het ACV. In 2008 trad hij toe tot de leiding van ACVBIE. Hij zal de werking van de centrale ACVBIE ongetwijfeld met overtuiging, passie en gedrevenheid verderzetten.

Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst
De  voorzitters van de  centrales  ACV-Voeding en Diensten, ACV  Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA, ACV-Transcom, CNE en  LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw  organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders,  bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende  sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de  ACV-centrales hertekenen tegen eind 2019.
>> Persbericht ACV - 29/07/2016
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles op deze website!
ACV BIE PLUS - Klik hier!
Laatste update:
03/12/2016
Nieuwe brochure 2016 beschikbaar! Download hier!
Wil je als bouwvakker snel geïnformeerd worden, dan biedt de Info-Bouw een beknopt overzicht.
Onze bedrijven - Klik hier!
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu