ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uur (Donderdag zijn onze kantoren gans de dag gesloten).
Vrijdag open van 9 uur t/m 12.30 u.
Formulieren & Duplicaten
12/01/2017: De Groep van 10 kwam tot een ontwerp-IPA
Ontwerp IPA 2017- 2018
Perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Dit zijn de bestandsdelen van dit IPA.
  • De loonmarge voor 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1%.
  • Voor de welvaartvastheid van de uitkeringen wordt 446 miljoen Euro uitgetrokken.
  • Bestaande akkoorden over het SWT en landingsbanen worden verlengd.
  • Er worden 9 engagementen rond maatschappelijke uitdagingen vastgelegd.
De vakbonden zullen dit ontwerp nu toelichten aan hun instanties en ruim consulteren. Op 31/01 weten we defintief of dit ontwerp daadwerkelijk goedgekeurd werd!
07/01/2016: Check je rechten als jobstudent
Veel studenten hebben een leuke werkervaring. Maar jaarlijks komen een aantal jongeren echter teleurgesteld terug van dit ’avontuur’. Het beloofde loon was er niet. Alle uren waren werkuren. Ziek zijn betekende ontslag...Wat moet je dan doen? Deze brochure legt het je haarfijn uit. Aan de hand van een aantal vragen leiden we jou door het kluwen van de jobstudentenwetgeving. In de ACV-brochure Lonend Studentenwerk en een handige infofiche vind je alles over de wetgeving jobstudenten en de 475 uren-teller.
20/12/2016: Nieuwe CAO Tijdkrediet gesloten!
Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dit zijn de belangrijkste pijlers van CAO 103 ter die de sociale partners in de NAR op 20 december 2016 hebben gesloten. Vermoedelijk zal dit akkoord in het staatsblad verschijnen en afhankelijk van de publicatie ingaan op 1/2 of 1/3/2017.
15/12/2016: Capsugel verkocht aan het Zwitserse Lonza
Op een bijzondere OR, op 15/12/2016, maakte de directie bekend dat de Lonza Group AG de farmaceutische onderneming Capsugel heeft overgenomen voor een bedrag van 5,5 miljard Dollar.
Ondertussen heeft de huidige eigenaar, KKR die Capsugel nu verkoopt, beslist om een  bonus uit te keren aan alle Capsugel medewerkers. Lees meer.
ACV BIE wenst U een gelukkig en gezond 2017

08/12/2016: Actie sociale dumping bouw "gelijk loon voor gelijk werk nu!"
Op 8 december 2016 hebben de vakbonden actie gevoerd aan het rondpunt Schuman, in het hart van Europa. Tegen sociale dumping, voor een sociaal Europa.

18/11/2016: Afbouw gelijkgestelde periodes? Nog minder pensioen!
De regering lanceert een nieuwe besparingsmaatregel. Ditmaal in de pensioenen. Door de gelijkgestelde periodes af te bouwen ontvangen werknemers nog minder pensioen. En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa. Voer mee actie op 28 november om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.
NIEUWE BAREMA'S SECTOREN


16/11/2016: Vakbonden weigeren besparingen bij Axalta
Op het overleg van 16/11 tussen vakbonden en directie bij Axalta Coating hebben de vakbonden het resultaat van de consultatie besproken. De vakbonden hebben de extreme eisen van het Europees management naar de prullemand verwezen. Dit is voor de werknemers onaanvaardbaar! Het ACV wil niet praten over inleveren, maar een oplossing zou kunnen zijn om de komende CAO onderhandelingen te gebruiken om een investerings-CAO te maken. Dit moet dan vertrouwen geven aan het Europees management zonder de werknemers te doen inleveren en meer respect te tonen voor de werknemers hun jarenlange inzet.
08/11/2016: Besprekingen bij Schulman Plastics afgerond
De directie van Schulman Plastics (in aanwezigheid van het Europese management, als ook iemand van het hoofdhuis uit US) heeft de besprekingen afgerond met de vakbonden op 7/11. Van de intentie van het management om 12 ontslagen door te voeren, werden dit na de verschillende besprekingen uiteindelijk teruggebracht op 4 bediende functies. Waarschijnlijk kan 1 persoon op SWT en kan 1 persoon een openstaande vacature invullen. Zo spreken wij dan nog van 2 bedienden waar geen oplossing voor kon worden gevonden. De directie wenste hier de discussie te stoppen en wenst deze ontslagen door te voeren voor het einde van deze maand. Vakbonden van arbeiders en bedienden hebben samen gestreden om zoveel mogelijk banen te redden. Door onze gemeenschappelijke houding in dit dossier werden heel wat banen gered. De bedienden bekijken nu wat ze verder zullen ondernemen.
26/10/2016: Distributie Alcon Puurs/Bornem mag uitbreiden!
De groep heeft na een doorlichting beslist dat de activiteiten van Central Stores (magazijn Bornem) mag uitbreiden. De beslissing om de Chirurgische producten voor gans Europa voortaan vanuit Bornem te bedienen, heeft ook gevolgen voor magazijn in Puurs. Hier moet plaats worden gemaakt voor het stockeren van alle farmaceutische producten. Het personeelsbestand van het magazijn zal ongeveer moeten worden verdubbeld!
26/10/2016: Nieuwe website demografiefonds
Het demografiefonds is nu echt van start gegaan in de chemische sector. Vanaf vandaag werd de gloednieuwe website van het demografiefonds van de chemie gelanceerd. U kan deze consulteren op www.demografiefonds.be

20/10/2016: Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming
ACV ontwikkelde een website met syndicale tools en methodieken die de bijdrage van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-innovatie.be. De website is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over innovatie willen meepraten.
Werfdag bouw op 14 oktober 2016
De werknemers uit de bouwsector informeren blijft een prioritaire doelstelling voor ACV bouw - industrie & energie!
Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om alle bouwvakkers te bereiken! De sector bestaat immers voor 92% uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn op werven verspreid over het hele land.
Ook al geven we als ACV bouw - industrie & energie elk kwartaal een sectorale nieuwsbrief uit, toch stellen we vast dat die informatie niet altijd tot op de kleine werven geraakt. Daarom gaan we tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe om hen te informeren over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACV bouw - industrie & energie zullen op elke werf die ze bezoeken een speciale editie van 'Info Bouw' uitdelen, samen met een aantal folders over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.
ACV bouw - industrie & energie blijft de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de bouw!
De bouwsector heeft nog altijd af te rekenen met buitenlandse deloyale concurrentie. De laatste 3 jaar daalde het aantal werknemers in de bouw met 20 000. Een aantal maatregelen zijn reeds genomen, maar er dienen snel nog belangrijke maatregelen tot stand te komen!  
ACV bouw - industrie & energie maakt van deze werfdag ook gebruik om de steun en actiebereidheid van de werknemers te vragen, mocht de uitvoering van de aangekondigde maatregelen op zich laten wachten.
Salondag kappers: 30 september 2016
Over gans het land trokken ploegen van het ACV BIE op pad om tijdens de salondag 2016, zoveel mogelijk kapperszaken een bezoekje te brengen. De salondag 2016 was succesvol en de ploegen werden overal zeer positief ontvangen, de reacties van de werknemers waren zeer positief!
29/09/2016: 70.000 betogers in Brussel
De vakbonden hebben een duidelijk signaal gegeven aan de regering en de werkgevers, na 2 jaar Michel I is het wel geweest. Ook de werkgevers krijgen een duidelijk signaal aan de vooravond van het sociaal overleg dat moet starten in het najaar.
17/09/2016: Elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten
Vanaf 1 oktober kunnen uitzendkrachten hun contract ondertekenen via computer of smartphone. Handig en vooral een vooruitgang voor de rechten van de uitzendkracht.

Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst
De  voorzitters van de  centrales  ACV-Voeding en Diensten, ACV  Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA, ACV-Transcom, CNE en  LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw  organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders,  bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende  sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de  ACV-centrales hertekenen tegen eind 2019.
>> Persbericht ACV - 29/07/2016
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles op deze website!
ACV BIE PLUS - Klik hier!
Laatste update:
13/01/2017
Nieuwe brochure 2016 beschikbaar! Download hier!
Wil je als bouwvakker snel geïnformeerd worden, dan biedt de Info-Bouw een beknopt overzicht.
Onze bedrijven - Klik hier!
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu